संदेश

રક્ષાબંધન હોળી મુહૂરતો

चित्र
 રક્ષા બંધન પણ એક વિધિ છે.તેમાં બ્રાહ્મણ ને દક્ષિણા પણ આપવા ની હોય છે. કાળ ક્રમે  મુહૂરતો જોવાતા નથી.કર્મકાંડી બાહ્મણો ને લગ્ન માં બેન્ડ વાજા કે અન્ય સુશોભન વાળા બધાય થી ઓછી દક્ષિણા મળે છે. તેથી ધીરે ધીરે રક્ષા બંધન નો વિધિ જ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. તેથી મુહૂર્ત ની અવગણના થાય તેમાં નવાઈ નથી. આ પ્રસંગે ય મુહૂર્ત ના વિવાદ જેને વિધિ કરવી છે તેને જ છાજે છે.ધીરે ધીરે કર્મકાંડ અવગણી દેવાય છે તે યોગ્ય નથી.ચાંલ્લા વાળ ઉતરાવવા કાન વીંધવા નામ કરણ જેવી વિધિઓ 16 સંસકારો ય ક્યાં પુરા થાય છે.

16 संस्कार

चित्र
 अंत्येष्टि मृत शरीर का संस्कार है ।अतः 16 में नही है । हम प्राण प्रतिष्ठा में करते है न शोडास संस्कार संपाध्यताम 

धर्म वाले

चित्र
 कोई शक्ति काम कर रही है उस शक्ति पर एक बार विश्वास हो जाता है तो आत्म बल बढ़ जाता है यहाँ ही शुरू हो जाते है विविध धर्म वाले!! ૐ

जीवन का मूल्य क्या है?

चित्र
 एक आदमी ने भगवान बुद्ध  से पुछा : जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध  ने उसे एक Stone दिया और कहा : जा और इस stone का  मूल्य पता करके आ , लेकिन ध्यान रखना stone को बेचना नही है I वह आदमी stone को बाजार मे एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला : इसकी कीमत क्या है? संतरे वाला चमकीले stone को देखकर बोला, "12 संतरे लेजा और इसे मुझे दे जा"  आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले stone को देखा और कहा  "एक बोरी आलू ले जा और इस stone को मेरे पास छोड़ जा" आगे एक सोना बेचने वाले के  पास गया उसे stone दिखाया सुनार उस चमकीले stone को देखकर बोला,  "50 लाख मे बेच दे" l  उसने मना कर दिया तो सुनार बोला "2 करोड़ मे दे दे या बता इसकी कीमत जो माँगेगा वह दूँगा तुझे..  उस आदमी ने सुनार से कहा मेरे गुरू ने इसे बेचने से मना किया है l आगे हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया उसे stone दिखाया l  जौहरी ने जब उस बेसकीमती रुबी को देखा , तो पहले उसने रुबी के पास एक लाल कपडा बिछाया फिर उस बेसकीमती रुबी की परिक्रमा लगाई माथा टेका l  फिर जौहरी बोला , "कहा से लाया है ये बेसकीमती रुबी? सारी का

मथुरा काशी

चित्र
 उसके साथ भगवन चले !!! अध्यात्म के सुर चंदा और बिजली नमक फिल्म में नीरज की रचना वाला गीत में जिसके साथ कोई ना हो उसको याद कराया गया है -- साथ ना जिसके चलता कोई उसके साथ भगवन चले !! और भी कहा है -- ढूंढे जिसे मन सामने है वो जाए न पहेचाना लेकिन !! किस्मत की बात तो देखो !! फिर भी यात्रा वालो को कह भ डाला है दिल है तेरा साफ तो प्यारे घर में मथुरा काशी है !!

अशांति

चित्र
 સુખ થી સગવડ મળે છે શાંતિ નહીં દુઃખ અગવડો ને કારણે છે પછી શાંતિ કયા થી ? સગવડ માટે અશાંતિ ઉભી કરી તો દુઃખ આવ્યું !! અગવડો ચલાવી લેતા અશાંતિ વધી!! तो फिर चलो सगवड़ ही करे   भले अशांति हो अवरोधम सततं खलु राग जरा संभाल रे

मंथन

चित्र
 एक जगह मैंने पढ़ा था ! इस दुनिया में हमारे आने से पहले ज्ञान और धन तो था ही !! जो ज्यादा इकठ्ठा कर ता है वो ज्ञानी या तो धनी या इन  से युक्त बनाने से कहलाता है !! सभी इसी होड़ में ज्यादातर लगे रह कर चले जाते है !! तो यह बात तो सीधी सादी बनी रही !! वैसे भी लेकर तो कोई जाता नहीं है !!मेरे पिताजी ने परमेश के भजन में बताया है की दूध से दही और दही से छास और छास से माखन बनता है वैसे मंथन करना तुम्हारा काम है !! ज्ञान का मंथन करो और इसी समाज को वापस करो !!